Profil

Hvem er jeg?

Mit navn er Claus Sørensen og jeg er født 1. juni 1969.

Som en af de første og en af ganske få i Danmark har jeg en universitetsgrad i Kinesisk Medicin og Akupunktur  og er en af få i Danmark med ret til medlemsskab af Det Britiske Akupunktørråd (BAcC).

Jeg har desuden en uddannelse som FDZ zoneterapeut. Jeg er RAB-registreret iht. ny lov om alternativ behandling som akupunktør.

Kinesisk Urtemediciner siden 2016

Jeg er fuldt uddannet Kinesisk Urtemediciner. I 2016 bestod jeg eksamen på en 2,5 årig fuld Kinesisk Medicinsk Urteuddannelse på ‘Southern College of Chinese Medicine’ ved Louis Womack i Lund, Sverige.

Jeg har i 2006 lavet en afhandling om overvækst af Candida svamp set udfra den Kinesisk Medicinske forståelsesmodel og om hvordan man kan diagnosticere overvækst ved hjælp af Puls- og Tungediagnose.

En overvækst kan i nogen udstrækning blokere for et vellykket behandlingsforløb, og derfor er det relevant at være opmærksom på.

Det bedste fra begge verdener

Den form for akupunktur jeg lærte at behandle med på min uddannelse, er en integreret stil. Overordnet tales om Traditionel Kinesisk Akupunktur (mere symptom relateret) og Fem Elements Akupunktur (mere konstitutions relateret).

Begge stilarter har deres forcer/styrker og jeg trækker på begge. De senere år har jeg vægtet Meridian Balancering ind i min akupunkturmæssige tilgang, bla tillært fra seminarer med Richard Tan.

Professor Wang Ju-Yi og Jason D. Robertson har ført en unik meridian-palperingsteknik og diagnostisk metode til vesten, og det har jeg ligeledes integreret efter bedste evne i mine behandlinger.

Hvad vægter jeg selv hos en behandler?

Nogle af mine egne præferencer hos en behandler er omhyggelighed, nærvær, respekt samt mod og nysgerrighed. Nysgerrighed skal ikke forståes som en snagen, men som en oprigtig søgen efter hvordan ubalance er opstået.

Efteruddannelse er en forudsætning

Som i alle andre fag er behovet for ajourføring af viden og efteruddannelse naturligvis tilstede. Derfor efteruddanner jeg mig løbende, og gerne i England hvor nogle af Europas største kapaciteter indenfor akupunktur og kinesisk medicin findes. Jeg får selv supervision af nogle af vestens dygtigste terapeuter, bla Scott Tower og Sybill Huessen.

I 2018 er jeg startet på en 2-årig efteruddannelse i USA, et ‘Graduate Mentorship Program’, i de helt klassiske urteformularer fra Han-dynastiet formuleret af Zhang Zhong Jing i år ca 220 i de to klassiske tekster kaldet Shang Han Lun og Jin Gui Yao Lue. Sharon Weizenbaum underviser og er mentor på dette program.

Jeg har i 2010 gennemført en NLP Practitioner uddannelse på Dansk NLP Institut.

I juni 2011 bestod jeg med udmærkelse en patenturte-uddannelse (færdigblandede opskrifter) med Charles Buck fra England som underviser.

Første skandinav som certificeret underviser

I april 2011 havde jeg som første dansker den store fornøjelse at få adgang til en uges seminar i pulsdiagnose i USA med Dr. Leon Hammer. Og i april 2012 er jeg som første skandinav blevet fuldt certificeret som underviser i det samlede Shen-Hammer pulsdiagnose-system.

Det har givet mig adgang til en gruppe af verdens fremmeste indenfor pulsdiagnose og en enorm pulje af akkumuleret klinisk erfaring.

Se mere på Dragonrises.eu.

Jeg fortsætter min tætte kontakt med og deltager årligt i seminarer afholdt af Dr. Leon Hammer.

For at udvikle og sprede Shen-Hammer pulssystemet i Europa, har vi også lavet en europæisk gruppe hvor vi samles og udveksler erfaringer, man kunne kalde det en tænketank.

Med vi mener jeg udover mig selv de andre certificerede instruktører i Europa samt andre med stor klinisk erfaring i pulssystemet.

Det sorte bælte i karate

Jeg har tidligere og igennem mange år trænet og undervist i karate, hvilket har givet mig værdifuld erfaring ifht. forebyggelse og behandling af sportsskader og god kropsholdning.

Jeg har opnået 4. dan/4. grad af sort bælte. I dag træner jeg Qi Gong / kinesiske energi øvelser bla. for at vedligeholde min energi og modstandskraft.

Ekstern underviser flere steder

Udover at behandle på Dragon Rises Denmark, er jeg underviser og Faglig Ansvarlig på Nordisk Akupunkturuddannelse.

Desuden underviser jeg på flere andre akupunkturskoler og nationale som internationale kongresser, og jeg bliver med jævne mellemrum bedt om at være ekstern censor.

Jeg afholder bl.a. efteruddannelseskurser i Kinesisk Pulsdiagnose (Shen-Hammer Puls-systemet) og Kinesisk Tungediagnose.

Fortid, nutid & fremtid

At have disse diagnostiske redskaber er for mig essentielt, for de betragtes som hjørnestenene i enhver kinesisk medicinsk diagnose, idet de oplyser om fortid, nutid og ikke mindst hvor vi er på vej hen rent helbredsmæssigt.

At videregive disse kundskaber er en stor fornøjelse og giver mig stor glæde.

Jeg tilbyder desuden efter aftale supervision til kollegaer, specielt i relation til puls- og tungediagnose og mulige årsager til at et behandlingsforløb ikke skrider frem som ønsket.

Akupunkturstuderende er desuden velkomne til at lave aftale om at få nogle observationstimer på klinikken.

Book en tid

Akupunktør Claus Sørensen

Jeg kan kontakte dig

Har du brug for hjælp?

Giv os et kald i dag