Behandling

Hvordan foregår en behandling?

Såvel akupunktur som zoneterapi bygger på en holistisk menneskeopfattelse, dvs. hele personen behandles, ikke kun symptomet. Derfor er det vigtig at jeg får et grundigt indblik i din generelle helbredstilstand, hvorfor jeg vil stille en række spørgsmål. Som noget essentielt bruger jeg aktivt puls- og tungediagnose, som giver mig en viden om tilstanden og energien/styrken eller mangel på samme i kroppens indre organer.Når jeg herefter har fastlagt diagnosen påbegyndes selve behandlingen. Zoneterapi foregår med tryk på forskellige zoner på fødderne. Effekten af akupunktur kan forklares ved at nåle som regulerer punkter på kroppens energibaner/meridianer får energien til at flyde mere frit. Meridianerne korresponderer med vores indre organer. På `dansk` kan man sige at meridianer svarer til veje med trafik på og meridianpunkter til lyskryds, og det er herefter muligt at regulere energien/trafikken i meridianpunkterne/lyskrydsene, så den flyder igen. Vores indre organer kunne her ses som byerne forbundet af et vejnet, som er afhængige af at trafikken er ok, ellers kommer folk ikke på arbejde, der bliver ikke bragt mad ud til butikkerne, kloakkerne stopper til osv.

Som patient hos mig vil du opleve, at jeg ikke behandler på ‘samlebånd’, idet jeg kun behandler en ad gangen.

Udover selve behandlingen tilbyder jeg vejledning og gode råd således, at du også selv kan påvirke din tilstand mod bedre balance. Ordet `krise` betyder vendepunkt, og min indgang til behandling er at skabe plads til positiv forandring.

Din rolle i forløbet:

Du er selv en del af løsningen på de ubalancer der har etableret sig i organismen, og ofte har disse ubalancer været undervejs i flere år. Det betyder ofte, at det kan tage tid at få genskabt en mere balanceret fysiologi igen.De fleste ubalancer ligger i lag, og i fællesskab skræller vi lagene af. Det at få det bedre er et samarbejde mellem min og din indsats.

Reaktioner på behandling:

Vi reagerer forskelligt på behandling og det er svært at forudsige organismens og sindets reaktion. Nogle typiske reaktioner kan være:

  • velbehag
  • træthed, afslappethed, dyb søvn
  • større bevægelighed
  • øget tarmfunktion eller ændring i afføringsmønstret
  • mørkere grumset urin
  • udskillelse af sekret gennem næse og svælg
  • gamle skavanker som ikke tidligere er kureret kan blusse op
  • humørudsving

Disse reaktioner skal i de fleste tilfælde ikke opfattes som en forværring, men som et skridt mod balance.

Hvor mange behandlinger har jeg brug for?

Nogle gange kan ganske få behandlinger bringe kroppen tilbage i balance, andre gange skal der flere til. Generelt er det sådan at akutte problemer ofte behøver færre behandlinger, mens kroniske lidelser kræver flere.

Skal jeg underrette min læge?

Det er naturligvis din egen beslutning, men jeg vil altid anbefale, dersom du er i behandling hos din læge eller anden behandler, at du underretter om dine planer for at modtage akupunktur eller zoneterapi.

I nogle tilfælde vil behandling gøre det muligt for dig at reducere indtaget af nogen former for medicin eller sågar helt stoppe. Reduktion eller stop af medicinindtag bør altid ske i samråd med din læge.

Jeg spørger dig altid om eventuelt medicinforbrug og indtagelse af kosttilskud, da det kan have indflydelse på behandlingen og den måde du reagerer på i forløbet.

Er det farligt?

Jeg har en længerevarende uddannelse bag mig og generelt er der få bivirkninger efter en behandling. Jeg vil sågar gå så langt som at sige at de fleste `bivirkninger` er en positiv reaktion på behandling som yderligere kan bidrage til hvordan et forløb skal planlægges. Jeg bruger sterile engangsnåle, således at faren for overførsel af smitsomme sygdomme er elimineret. Derudover har jeg for din tryghed patientansvarsforsikring. Naturligvis er alle de oplysninger og informationer du giver mig underlagt tavshedspligt.

Nåleskræk?

Det er naturligt og helt i orden at være bange for nåle. Husk dog på at akupunkturnåle er meget tynde og oftest mærkes kun et lille prik ved indsætning, og når du har prøvet første gang vil du sikkert tænke; hvad var al den ståhej for.

Hvis du ikke kan overvinde nåleskrækken kan du sagtens modtage behandling alligevel, så kan benyttes moxa, cupping, guasha og kinesiske urter.

Zoneterapi

Desuden tilbyder jeg også zoneterapi, dog kun til spædbørn og børn. Zoneterapi er i sig selv ikke helbredende, dog er det med til at fremskynde processen, sådan at kroppen kan helbrede sig selv hurtigere. Denne form for behandling er en af de mest anerkendt her i Danmark.
Denne form for behandling, zoneterapi, bliver anvendt til, at genoprette balancen. Grunden til dette, er at ubalance oftest viser sig ved optakt til sygdomme. Dette helhedshensyn er grundlag for teorien om zoneterapi.

Book en tid

Jeg kan kontakte dig

Har du brug for hjælp?

Giv os et kald i dag