Centrumgaden 9, 1.tv • DK-2750 Ballerup

Andre metoder

Akupunktur og andre metoder

Jeg vil her beskrive nogle af de forskellige metoder der anvendes i forbindelse med behandling og som supplement hertil. Listen er ikke udtømmende, men kan give et lille indblik.

Moxa

Moxa er kinesisk gråbynke. Ved afbrænding giver denne urt en meget kraftig og gennemtrængende varme.

Denne varme kan udnyttes terapeutisk til at stimulere akupunkturpunkter, muskler og led. Jeg bruger det ofte til at tilføre varme eller sprede stagnation, men også i de indledende stadier af forkølelse. De begreber man bruger i Kinesisk Medicin vil være Kulde tilstande, fx Yang Xu, Shi Kulde, Obstruktion fra Kulde og Fugt, Styrker og bevæger Qi og Blod.

Der findes diverse teknikker og redskaber til moxibustion. Det mest almindeligt brugte er en moxacigar, hvor gløden for enden af en cigar holdes nogle centimeter over huden og enten bliver et enkelt punkt eller et helt område gennemvarmet.

Moxa kan også bruges til at varme nålene, det lyder voldsomt, men det giver faktisk en meget blid, men gennemtrængende varme. Andre gange vil man komme noget løs moxa på en skive ingefær eller i en speciel kasse, alt afhængig af situationen. En anden metode er at lave nogle små kegler af løs moxa som sættes direkte på et punkt.

En anden form for ’moxa’-behandling kan også være at bruge fx hvidløg som tapes på et punkt. Et eksempel herpå kunne være på punktet Nyre1 som ligger under foden og hvor den ønskede effekt kunne være at stoppe næseblod (på baggrund af Hede i Blodet).

TDP/IT Lampe

Til forskel fra normale infrarøde lamper og terapeutiske apparater der bruger mikrobølger, har TDP-lampen (også kaldet IT-lampen eller Bio Spektrum Lampen) en rund plade belagt med et minerallag bestående af 33 forskellige mineraler som er vigtige for mennesket. Lampen er også kaldet “moxalampe”, fordi den tit erstatter moxabehandling i Kina.

Når pladen opvarmes til en bestemt temperatur, sættes disse i bevægelse og udstråler hermed egne specifikke elektromagnetiske bølger på 0,002-0,050 mm indenfor det infrarøde spektrum, som optages gennem huden. Dette elektromagnetiske felt er i overensstemmelse med den raske krops egne elektromagnetiske felt hvorfor det trænger ind i dybden og virker harmoniserende.

Dette bevirker, at den ubalance der findes i kroppen, bliver vendt til balance. Dette vil igen fremme vævs- og organfunktionerne. Lampen placeres 20-40 cm fra huden/kroppen og du ligger blot og slapper af og nyder den behagelige varme.

TDP-lampen er kendt som en effektiv behandling for en lang række lidelser bla. menstruationssmerter, infertilitet, infektioner i bækkenområdet, smertelindring, gigtsmerter og ledproblemer, seneskedehindebetændelse, forringet sædcellekvalitet.

Bio-spektrum behandlingen er bevist, at være fuldstændig uden kræftfremkaldende virkning og kan ikke bevirke nogen form for fysisk deformitet eller genetiske ændringer, dvs. der ikke er påvist nogen negative effekter af behandlingen.

Kan TDP bruges på alle?
Ja! Der er ingen begrænsninger i alder eller køn.
Behandlingen er smertefri – lampen udsender blot en behagelig varme.

Styrke immunforsvaret
Bio—spektrum behandlingen fremmer immunforsvaret og giver en drastisk stigning i antallet af hvide blodlegemer. Den specielle frekvens som TDP-lampen udsender, stimulerer også brisselen og knoglemarven, og forsøg har vist at kroppens forsvar mod sygdomme forøges med 60% ved behandling med TDP-lampen.

Gua Sha

Gua Sha er en meget brugt teknik i Asien, hvor man skraber eller gnider huden hårdt med en glat sten eller horn. Dens virkning er noget lignende vakuum kopper, men er mere bevægende og drænende. I behandlingen søger man at lave et `sha`-udslæt, en rødme i huden, idet tanken er at efterligne sved hvorved underliggende stagnation trækkes til overfladen, hvor den har lettere ved at spredes.

Dette simple men meget effektive redskab ligger til grund for en hel videnskab, opbygget i løbet af de mange års erfaring med skrabeteknikker.

Kopper (Cupping)

Nogle vil også kalde denne metode for vakuum-terapi. Jeg bruger som oftest forskellige typer af kopper lavet af glas – type og størrelse afhænger af diagnosen og området der behandles. I Kinesisk Medicin vil brugen af af kopper bruges til at bevæge Qi og Blod i meridianerne og uddriver patogene faktorer såsom Vind, Kulde og Fugt.

Eksempler på brug:
Lunge problemer såsom Invasion af Vind-Kulde og astma.

Bi (smerte) -syndrom forårsaget af Vind/Kulde/Fugt.

Akutte eller kroniske rygsmerter.

Fordøjelsesproblemer såsom diarré og opkast.

Billede – bortset fra koppen nederst til højre hvor vakuum laves vha. gummikoppen, er de viste kopper beregnet til ild. Der indføres et brændende stykke vat dyppet i sprit for at få luften ud. Graden af vakuum/sug tilpasses den enkelte.

Kinesisk urtemedicin

Denne gren af Kinesisk Medicin er meget omfattende og den bagved liggende viden er opbygget over meget lang tid, men i dag også yderligere uddybet af videnskabelig forskning – fx er der de seneste årtier forsket rigtig meget i medicinske svampe, hvor effekten er meget veldokumenteret – ikke mindst i relation til behandling af cancer. I Danmark og vesten bruges primært plantedele, men traditionelt har dele fra dyr også været brugt med deraf følgende rovjagt på fx den sibiriske tiger som er ved at uddø bla. pga ideen om, at dele fra tigeren er vældig godt for mandens potens. De færdigblandede urteopskrifter jeg anbefaler er overvejende produceret i USA under meget strenge forhold, hvor urterne testes for diverse toksiner og tungmetaller. Ved brug af enkelt urter, i Danmark bruger vi kun koncentreret urtegranulat, kan jeg blande opskrifter og tilrette dem til den enkeltes diagnose. Hver enkelt urtekoncentrat er ligeledes testet for toksiner og tungmetaller og der foreligger sikkerhedscertifikater for hvert enkelt batch!

Forskellige urteblandinger kan afbalancere forskellige ubalancer – er man fx kuldskær kan en varmende blanding bruges, og er man for varm kan en kølende blanding bruges – er man stagneret kan bruges en blanding der spreder stagnation osv. Når det så er nævnt, følger som en logisk konsekvens at en blanding kun er balancerende i en periode – når fx en kold tilstand ikke længere er kold, skal de varmende urter stoppes, ellers risikerer man at blive for varm! Derfor er det vigtig at der først og fremmest er lavet en grundig diagnose baseret på Kinesisk Medicinske principper, og at der løbende følges op på ændringer i denne diagnose, så behandlingsstrategien kan tilpasses og de korrekte urteblandinger bliver brugt.

Jeg har i flere omgange uddannet mig i Kinesisk Urtemedicin. Først med en uddannelse i brugen af færdigblandede opskrifter (2011). Herefter en fuld 2,5 årig uddannelse taget ved ‘Southern College of Chinese Medicine’ i Lund, Sverige (2016). Og i 2018 startede jeg på en 2,5 årig amerikansk uddannelse hos Sharon Weizenbaum (Graduate Mentorship Programme) hvor fokus er på forståelsen af opskrifter fra Han-dynastiet (1800 år tilbage) formuleret af Zhang Zhong Jing i teksterne Shang Han Lun og Jin Gui Yao Lue, og jeg bestod med stor stolthed denne uddannelse i juni 2021 som den første i Skandinavien.

Kosttilskud (orthomolekylær medicin)

At få passende tilskud af vitaminer og mineraler kan være afgørende for vores helse. En god multivitamintablet er næsten at betragte som en nødvendighed, da de tilgængelige frugter og grøntsager ikke længere indeholder de samme mængder af vitaminer og mineraler som tidligere. Flere undersøgelser viser at indholdet på bare nogle få årstider er faldet drastisk. At bio-optageligheden på et kosttilskud er høj er meget vigtig. Jeg anbefaler typisk tilskud fra produktserien NDS, hvor en patenteret metode til at øge bio-optagelighed er brugt.

Desuden er kombinationen af fx mineralerne vigtig – eksempelvis brugen af kalktilskud hvor det er afgørende at der udover d-vitamin også er magnesium i forholdet 2:1 – ellers vil kalken kunne forårsage bl.a. åreforkalkning og øge tendensen til lægkramper blot for at nævne nogle af bivirkningerne.

Alle vitaminer og mineraler har desuden en påvirkning på vores `temperatur` – og her bevæger vi os så over i den kinesisk medicinske måde at betragte vitaminer og mineraler på, men også mad og urter. Ganske kort kan forskellige fødeemner eller vitaminer/mineraler påvirke vores krop på fx en kølende, varmende, opstrammende eller afspændende måde. C-vitaminer siges fx at have en kølende effekt, hvorfor de kan balancere en `varm` tilstand – og det passer jo meget godt med hvad vi kan opleve ift. effekten af c-vitamin på fx en betændelsestilstand med feber.

Når denne viden om `temperatur` benyttes, vil brugen af tilskud bedre kunne tilpasses en diagnose ud fra kinesisk medicinske principper.

Her følger en liste over de mest almindelige vitaminer og mineraler og deres `energetiske` aspekter som man vil sige i kinesisk medicin.

Overordnet set er aktionen af de fleste vitaminer at styrke/nære og regulere Blod og Qi. Her skal måske lige indskydes at den kinesiske måde at betragte blod på er en smule anderledes ifht vestlig medicin. Det kinesiske ’Blod’ skrives derfor med stort forbogstav. Qi er betegnelsen for energi. Når organer nævnes i det følgende er de også skrevet med stort forbogstav for at indikere, at det er den kinesisk medicinske måde at betragte organerne på.

A-vitamin: primær aktion er at nære og køle Blodet samt den yderligere effekt at gavne knogler og øjne.

B-vitaminer: den generelle aktion af B-vitaminer på nervesystemet er beskrevet i kinesisk medicin som at lette stagnation af Lever Qi. De fleste B-vitaminer nærer også Blodet. B6 og kolin hjælper med at dæmpe Indre Vind; B5 og B6 uddriver Fugt-Hede fra Lever og Galdeblære.

C-vitamin: køler Hede og er derfor gavnlig ved infektioner.

D-vitamin: kan ses som en Nyre-tonic, styrker/nærer Jing (Livsessens) og knoglerne.

E-vitamin: støtter Nyre-Yang og nærer Lever Blod.

K-vitamin: har en astringerende effekt ved blødning. Påvirker tarmene og hjælper Lungerne med at styre Qi.

Bioflavonoider: uddriver Hede, specielt Lever-Hede og afhjælper Blod Stagnation.

Betakaroten: bevæger Qi, afhjælper Qi Stagnation og reducerer Hede.

Mineraler plejer at styrke/nære Yin og Nyrerne. Nogle nærer også Leveren. Mange nærer senerne og knoglerne, og mineraler kan generelt ses som en støtte til de dybe strukturer og processer i kroppen. De er vigtige for behørig vækst, udvikling og fertilitet.

Kalcium: nærer Yin og knoglerne og er generelt beroligende for Sindet (Shen).

Krom: styrke Qi og Blod og styrker Milten.

Kobolt: nærer Qi og Blod.

Kobber: dræner Fugt og Fugt-Hede, styrker Milten.

Fluor: er at betragte som et toksin.

Jod: uddriver Hede, specielt fra Leveren.

Jern: har en nærende effekt på Yin og Blod, køler og spreder Blod og er generelt kølende for kroppen.

Magnesium: støtter Yin og beroliger Sindet (Shen). Styrker og stabiliserer desuden Hjertets Qi.

Mangan: nærer både Yin og Jing.

Molybdæn: nærer Blod og Yin og er generelt kølende, især i relation til Blodet.

Fosfor: nærer Nyre Yin og Jing.

Kalium: hjælper med at udskille/filtrere Vand og Fugt fra systemet. Er generelt kølende og hjælper med at cleare Fugt-Hede fra Lever og Galdeblære.

Selen: nærer Yin, sikre Jing og beroliger Sindet (Shen).

Silica/kiseljord og silicium: generel Nyre tonic og specielt styrkende for knoglerne.

Natrium: styrkende for Nyre og Lever, blødgører akkumulationer (en aktion der tillægges den salte smag).

Svovl: nærer Leveren samt både køler og nærer Blodet.

Zink: gavnligt for Jing, Blod og knogler.

Medicin

Mange af os har været eller er i behandling med vestlig medicin eller bruger af og til forskellige typer heraf. Listerne med vitaminer og mineraler og hvordan de påvirker os rent energetisk, tænker jeg kunne være interessante at sætte op imod de energetiske bivirkninger af medicin. Bemærk at listen ikke er udtømmende, og at der indenfor en kategori af medicin kan være variationer. Hvis du ønsker en dybere analyse af bivirkninger af det medicin du bruger ud fra en kinesisk medicinsk indgang, kan du altid spørge mig. Som klient hos mig indgår dit medicinforbrug og bivirkninger heraf i din diagnose og vægtes ind i behandlingsstrategien.

ACE hæmmere: Lunge Yin Xu, Hede i Blodet, Mave Ild, Lever Ild

Antibiotika: har et Koldt og Fugt-dannende aftryk (Lunger, Tarme, Milt) og forårsager Milt Qi Xu, Milt Yang Xu, Hede i Blodet, Blod Xu, Fugt.

Antidepressiver: Hede-dannende (Hjerte og Lever) og forårsager Lever Vind, Blod Xu, Milt Xu, Hjerte Qi Xu, Lever Ild, Mave Ild, Rebelsk Mave Qi.

Antihistaminer: Blod Xu, Lever Ild, Mave Ild, Rebelsk Mave Qi.

Aspirin og ikke-steroid betændelseshæmmende: har et varmt og spredende aftryk (Lunger, Nyre, Lever, Blod) og forårsager Blod Xu, Hede i Blodet, Lever Ild, Uddriver og spreder Qi, Rebelsk Mave Qi.

Beta adrenoreceptor fremmer: Hjerte Qi Xu, Lunge Qi Xu, Lunge Yin Xu, Hede i Lungerne, Lever Ild.

Betablokkerer: Milt, Hjerte, Lunge og Nyre Qi og Yang Xu.

Binyrebarkhormon: Hede-dannende medicin som forårsager Lunge Qi og Yin Xu, Milt Xu, Blod Xu, Fugt, Fugt-Hede, Hjerte Ild, Mave Ild.

Bronkiedilatatorer: har en varm og spredende virkning som påvirker Lungerne.

H2 blokkerer: Blod Xu, Nyre Qi Xu, Milt Qi Xu, Rebelsk Mave Qi.

Immunosuppresanter: Blod Xu, Hede i Blodet, Lever Ild, Hjerte Ild, Mave Ild.

Kalcium antagonister: Milt Qi Xu, Hede i Blodet, Lever Ild, Mave Ild.

Kolesterolsænkende (statiner): Lever Ild, Mave Ild.

Levodopa: Blod Xu, Hede i Blodet, Lever Ild, Lever Vind, Hjerte Ild, Rebelsk Mave Qi.

Natrium Valproat: Blod Xu, Mave Ild, Lever Ild, Hjerte Ild.

Nitrater: Hjerte Ild, Lever Ild, Rebelsk Mave QiOpioder, smertestillende: Lunge Hede, Hjerte Ild, Lever Ild, Hede i Blodet, Rebelsk Mave Qi.

Paracetamol: Lever Ild.

Psykofarmaka: Blod Xu, Hjerte Qi Xu, Qi Xu, Lever Ild, Lever Vind, Mave Ild, Rebelsk Mave Qi.

Sulfa: Blod Xu, Lunge Yin Xu, Fugt-Hede i Tyktarmen, Lever Ild, Hede i Blodet, Rebelsk Mave Qi.

Svampedræbende: Blod Xu, Milt Xu, Rebelsk Mave Qi.

Vanddrivende: Qi Xu, Yin Xu, Rebelsk Mave Qi.

Østrogen: Nyre Qi Xu, Milt Xu, Hjerte Qi Xu, Lever Qi Stagnation.

Kilder: ’Recipes for self-healing’ af Daverick Leggett.
’The Prescribed Drug Guide’ af Dr. Stephen Gascoigne.

Jeg kan kontakte dig

  Har du brug for hjælp?

  Giv os et kald i dag

  Dragon Rises Denmark

  Centrumgaden 9 1.tv
  2750 Ballerup

  Phone: +45 2965 1324

  Om

  Jeg tilbyder også kosmetisk akupunktur – et naturligt alternativ til kirurgiske indgreb og lignende.